آنتی اسکالانت

یازار :

+0 به یه ن

آنتی اسکالانت:

ماده فعال سطحی می باشد که در واکنش های رسوب زایی و ته نشینی از سه طریق ابتدایی مداخله و برهم کنش ایجاد می کنند.

پیشگیری در آستانه به وجود آمدن رسوب: آنتی اسکالانت می تواند که محلول هایی فوق اشباع از نمک های کم محلول را حفظ کند. بدین روش ابتدا مانع از به وجود آمدن رسوب نمک های کم محلول می شود.

تغییر و اصلاح کریستال: آنتی اسکالانت می تواند کریستال ها را از اشکال طبیعی در بیاورد و یک رسوب غیر چسبنده نرم تشکیل دهد. در سطح میکروسکوپی هنگامی که یک کریستال شروع به شکل گیری کند، گروههای با بار منفی در مولکول آنتی اسکالانت، بار مثبت روی هسته رسوب را جذب میکند و موجب قطع کردن تعادل الکترونیکی جهت تکثیر رشد کریستال لازم است می گردد. وقتی آب با تغییر دهنده های کریستال تصفیه شد، کریستال های رسوب ناهموار به نظر می رسند، معمولا بیشتر بیضی شکل اند و کمتر فشرده و بهم چسبیده می باشند.

جدا سازی یا معلق کنندگی , توانایی بعضی از آنتی اسکالانت ها در جذب شدن روی کریستال ها یا ذرات کلوئیدی می باشد و یک بار آنیونی زادی را القا می کنند که باعث جدا نگه داشتن کریستال ها می گردد. همچنین این بار آنیونی بالا، ذراتی را از بارهای آنیونی فیکس شده که در سطح ممبران موجود می باشند نیز جدا می کند.

به عبارت دیگر آنتی اسکالانت نوعی حلال است که به منظور پاکسازی و حذف مواد شیمیایی موجود در غشاهای دستگاه تصفیه آب ، که رسوب شده اند ، به کار گرفته می شود .ریشه کلمه آنتی اسکالانت ،Scaling و anti scaling می باشد که به معنی پوسته و ضد پوسته شدن یا ضد سخت شدن است .

 

کاربرد آنتی اسکالانت :

استفاده از آنتی اسکالانت در دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس مانند دستگاه آب شیرین کن و دستگاه تصفیه آب دریایی می باشد.

از آنجا که به صورت طبیعی در آب ورودی دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس، نمک های محلول موجود است و این نمک ها موجب به وجود آمدن رسوب و نهایتا گرفتگی روزنه های ممبران های دستگاه تصفیه آب می گردد ، لذا به کارگیری از آنتی اسکالانت یا سایر ترکیبات شیمیایی برای از بین بردن این رسوب ها در دستگاه تصفیه آب الزامی به نظر می رسد. به طور معمول، ترکیباتی مانند کربنات کلسیم ، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرونیوم و … بر روی غشای ممبرین دستگاه تصفیه آب رسوب میکنند

 نحوه عملکرد ماده آنتی اسکالانت در دستگاه تصفیه آب به این صورت می باشد که از جمع شدن رسوب های به جا مانده از ترکیبات نام برده شده در بالا پیشگیری نموده و در واقع جمع شدن این ترکیبات را مختل می نماید. در واقع ، آنتی اسکالانت باعث پایین آمدن سرعت واکنشهای قلیایی شده و سرعت ته نشین شدن یون های فلزی که در آب محلول می باشند را نیز پایین می آورد .

نسبت تزریق آنتی اسکالانت یا همان ماده ضد رسوب زا در دستگاه تصفیه آب وا بسته به عوامل متعددی دارد. بعضی از این عوامل عبارتند از نوع چیدمان ممبران ها در دستگاه تصفیه آب ، دمای آب ، میزان خروجی آب ، پی اچ آب و… که اصولا نسبت به کارگیری و تزریق آنتی اسکالانت در دستگاه تصفیه آب به طور معمول بین یک تا شش پی پی ام است


  • [ ]